CEO CORPORATION

  Chào mừng bạn đến với phần thi trắc nghiệm CEO SOFTWARE

  Tên đợt thi : ĐỊNH VỊ NĂNG LỰC CFO

  ĐỊNH VỊ NĂNG LỰC CFO

  Danh sách chương trình thi

  Vị trí Chương trình Mô tả
  GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH ĐỊNH VỊ NĂNG LỰC CFO DÀNH CHO CFO

  Vui lòng hoàn thành thông tin để bắt đầu làm bài thi